DOWNLOAD ALS PDF

De Stichting Jeugdbelangen Malden streeft ernaar om elke twee jaar een enquête te houden onder jongeren uit de gemeente Heumen (leeftijd 13-23 jaar). Deze enquêtes zijn bedoeld om de trends en de mening van jongeren te kunnen meten en ook door de jaren heen te kunnen volgen. Dit onderzoek helpt de stichting met het formuleren van een visie rondom het jongeren in de gemeente Heumen. Het onderzoek toetst tevens of het jongerenwerk en de jongerencentra in onze gemeente hun focus in dezelfde richting hebben liggen als de jongeren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het Onderzoeksrapport Jongerenenquete Heumen 2013-2014:

  • Driekwart van de jongeren geeft aan dat er niet genoeg woonruimte voor jongeren beschikbaar is in de gemeente Heumen. Hetzelfde aantal geeft aan graag in de gemeente te willen blijven wonen. Gezien er vanuit de sociale woningbouw één in vier kamers opgedeeld huis beschikbaar is voor jongeren uit de gemeente was te verwachten dat deze resultaten uit het onderzoek kwamen rollen. Hieruit voortvloeiend kan worden vastgesteld dat er behoefte is aan het soort kamers zoals deze gevestigd zijn boven het wokrestaurant of boven cafetaria de Heikant in Malden, maar dan met een lagere huurprijs.
  • Twee op de drie jongeren in de gemeente Heumen is van mening dat er niet genoeg toegewezen hangplekken voor jongeren zijn. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de meeste jongeren (wel eens) buiten hangen. Gevolg hiervan kan zijn dat zij, bij gebrek aan beter, de woonwijken intrekken en daar uiteindelijk overlast veroorzaken. 
  • Het aantal respondenten dat aangeeft meer activiteiten (bandjesavonden en dancefeesten) in de jongerencentra te willen is vrij hoog. Gezien een tekort aan vrijwilligers die deze avonden willen draaien, loopt het aantal van deze activiteiten juist terug. Er is een opvallende discrepantie tussen wat de jongeren willen en willen doen.
  • Ongeveer de helft van de jongeren uit de gemeente Heumen vindt dat er niet genoeg (parttime) banen binnen de gemeente voor hen beschikbaar is. Hoewel zij meestal wel werk hebben, kan daaruit worden opgemaakt dat zij in andere gemeenten hun werk zoeken/hebben.
  • In vergelijking tot lager opgeleiden gebruiken zowel hoger opgeleide jongens als meisjes meer drugs.