Download als pdf

28-05-2014 – Ingesproken in de Gemeenteraad Heumen
Ravenn Koolen, voorzitter van Stichting Jeugdbelangen Malden, betreft de voorgenomen verzachting van de bezuinigingen op het professioneel Jongerenwerk.

De Stichting Jeugdbelangen Malden in het kort de SJM, heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot een professionele stichting op het gebied van jongeren in Malden. Sinds 1984 geven we gevraagd en ongevraagd advies over de belangen en behoeften van jongeren. Vanuit ons jongerencentrum „De SJeM” werken we samen met het professioneel jongerenwerk van de SWG.
Samen met de jongerenwerkers weten we wat er onder jongeren speelt. Wij vertalen deze wensen en trends naar buurtbewoners, hulpverlening en de gemeente. De SJM is hierin de onafhankelijke communicatiespil.
Jongeren zijn de basis voor een gezonde gemeenschap. In gemeente Heumen heeft het belang van goed jongerenwerk zich de afgelopen 10 jaar bewezen. Door jarenlange samenwerking is er een groot sociaal vangnet in en rondom ons jongerencentrum opgebouwd. Hierdoor zijn we in staat op tijd problemen te signaleren en hier op in te spelen. Het opbouwen van dit vangnet en de preventieve werking die hiervan uit gaat duurt veel langer dan een gemiddelde regeringsperiode. Juist daarom is het van belang dat jongerenwerk nooit afhankelijk is van een uitvoerende politieke stroming.

Vanuit dit uitgangspunt sta ik vandaag voor u.

In het coalitieakkoord hebben wij gelezen dat DGH en PVDA/GroenLinks ook inzien dat de bezuinigingen op het professioneel jongerenwerk te zwaar zijn geweest. Wij merken dat met de uitgevoerde bezuiniging van 2014 het opbouwwerk van de afgelopen 10 jaar in één seizoen teniet is gedaan, en de volgende klap staat ons in 2016 te wachten. Wij waren dan ook blij om in het coalitieakkoord een verzachting te zien staan voor het jongerenwerk in 2015.
De afgelopen 2 jaar hebben we op verzoek van de gemeente meer ingezet op probleemjongeren buiten, door middel van ambulant werk. Dit is ten koste gegaan van het accommodatie gebonden opbouwwerk. Er zijn simpelweg niet genoeg uren beschikbaar. Ook in Overasselt is dat duidelijk merkbaar. Nog geen half jaar nadat onze wethouder het nieuwe jongerencentrum “Het Ojé” in 2013 officieel heeft geopend is er door de bezuinigingen de helft van de uren weggehaald. Op dit moment is er nog maar 4 uur professionele begeleiding in Overasselt per week.

In Malden en Heumen hebben we juist op verzoek van de gemeente met het project “O, o, overlast” ingezet op in gesprek te gaan met jongeren en de buurt. Dit zijn enorm succesvolle avonden geweest.
Maar dit is dus ten kosten gegaan van de accommodatie “De SJeM” waar inmiddels het aantal vrijwilligers is gehalveerd.

We staan nu op een kruispunt en we staan met onze rug tegen de muur. Met het beschikbare budget dat er is moeten er fundamentele keuzes worden gemaakt. “Heeft het jongerencentrum dan wel bestaansrecht?”, horen we vanuit de gemeente. Maar als we honderden verhalen horen van de jongeren die we de afgelopen 10 jaar op weg hebben geholpen om een succes van hun leven te maken dan is het antwoord op die vraag volmondig “JA!”. De honderd tot honderdvijftig jongeren die we elk jaar bereiken en kunnen helpen zijn hier het levende bewijs van. Van hoog tot laag opgeleid, of zelfs ongeschoold, van op de rand staan van criminaliteit, drugsverslaving en andere identiteitsproblemen, wij bieden ze een gecontroleerde vrijplaats, talent ontwikkeling en een manier om hun leven weer op de rails te krijgen.

In het kader van het overdragen van zorgtaken naar de gemeente mag de gemeente blij zijn met onze inzet op dit gebied. Wij hebben de gemeente de afgelopen 10 jaar heel veel werk uit handen genomen en wat krijgen we er voor terug? bezuiniging op bezuiniging tot dit punt…dat het niet meer gaat. Om te voorkomen dat de SJeM, dat door nationale media als voorbeeld wordt genoemd, zal verdwijnen, moeten we nu samen met de gemeente keuzes gaan maken. Wij willen ons samen met de gemeente inzetten voor jeugdbeleid op lange termijn. Een plan voor de komende 15 tot 20 jaar waarin professioneel jongerenwerk, zowel ambulant als accommodatie gebonden, geborgd wordt. Zodat we de schade van de afgelopen twee jaar weer kunnen inhalen, en weer een goede plek voor onze jongeren kunnen bieden. Bijna iedereen heeft toch wel eens een lastige fase in zijn jeugd gehad?

We hebben vanochtend alle fracties een uitnodiging tot gesprek gestuurd. We willen samen nadenken over hoe we van dit destructieve beleid af komen en weer in de toekomst van onze jongeren kunnen investeren. Langetermijnvisie is hierbij van essentieel belang.

Wij hebben op dit moment drie concrete vragen:

  1. in het coalitieakkoord wordt gesproken over een verzachting van de bezuiniging op het professioneel jongerenwerk. Er is onduidelijkheid over de invulling hiervan, ook na een gesprek met de wethouder hierover. In 2015 zouden we met 30.000 euro ten opzichte van 2013 worden gekort volgens de bezuinigingsnota’s en de programmabegroting. Kunnen wij ervan uit gaan dat we in 2015 weer op het niveau van 2013 zitten? Zo nee, welke verzachtende maatregel kunnen wij dan wel verwachten in 2015?
  2. In 2016 staat er een bezuiniging van 60.000 euro ten opzichte van 2013 gepland. Wij denken dat dit de das omdoet voor succesvol jongerenwerk in de gemeente Heumen. Wil de gemeente daar de verantwoording voor nemen, met het oog op de overdracht van de zorgtaken naar de gemeente toe?
  3. Op dit moment wordt er per jaar beleid gemaakt en zorg ingekocht.  Wil de gemeente samen met alle betrokken partijen meedenken aan een langetermijnvisie wat betreft jeugdbeleid?

Bedankt voor uw aandacht.

Namens Stichting Jeugdbelangen Malden (SJM),
Ravenn Koolen, voorzitter