Download als pdf

Het uitgangspunt van het jongerenwerk is altijd geweest dat het bestrijden van overlast geen kerntaak is maar dat het verminderen van overlast slechts een gewild bijproduct is van goed jongerenwerk. De laatste jaren zien wij echter dat de vraag vanuit de maatschappij verandert. Het verminderen van jeugdoverlast staat hoog op de politieke agenda’s. Doordat er van alle kanten bezuinigd wordt proberen gemeenten dit probleem naar het jongerenwerk toe te schuiven. Daardoor komen vragen met betrekking tot overlastbestrijding toch bij het jongerenwerk terecht. De reden dat het jongerenwerk dit niet kan en wil oplossen ligt bij de aard van het jongerenwerk.

Jongerenwerk werkt vanuit een positief beloonstelsel. Het jongerenwerk is er dus niet tégen, maar vóór jongeren. De regel die hierbij geldt is dat als jongeren iets willen zij hier zelf iets voor zullen moeten doen. De vraag van jongeren staat hierbij dus centraal. Het gaat erom dat jongeren iets opbouwen en hier iets voor over hebben. Het positief beïnvloeden van gedrag is vooral dán mogelijk wanneer jongeren iets te winnen hebben. In een jongerencentrum is dit eenvoudiger dan op straat, in zo’n accommodatie hebben jongeren immers iets te halen. Daarom is het jongerenwerk verdeeld in accommodatiegebonden werk en ambulant jongerenwerk. Agogisch gezien is het heel belangrijk om hierin onderscheid te maken.

Omdat de druk op jongeren en het jongerenwerk ook in de gemeente Heumen steeds groter werd, zijn wij samen op zoek gegaan naar een manier om ons met overlastbestrijding bezig te houden vanuit een positief perspectief. Als eerste rees bij ons de vraag: “Wie ervaart er overlast?”, daarop volgde automatisch de vraag: ”Hoe komt die melding dan bij ons terecht, dus welke route volgt het probleem?”

Deze vraag is belangrijk geweest voor ons onderzoek, want via de route van het ‘overlastprobleem’ zijn wij met alle betrokkenen in aanraking gekomen.
Vooral rees de vraag: “Waarom moeten alle dure professionals zich in tijden van financiële schaarste bezighouden met het probleem jongerenoverlast?”, terwijl de samenleving steeds meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de burger vraagt.