Download als pdf

Stichting Jeugdbelangen Malden / Jongerencentrum de SJeM
Advies voor de inrichting van het nieuwe Hart voor Malden.

Aanleiding

De plaats waar wij wonen is Malden. Hier wordt het dorpshart nader bekeken en wij hebben geconstateerd dat hierbij weinig aandacht is geschonken aan de belangen van jongeren. Wij kwamen op het idee om hierover met elkaar een discussie aan te gaan. Hoe vinden wij dat de ideale woonplaats er uit zou moeten zien? Hoe zou ons dorp georganiseerd moeten zijn?

Introductie

Het ideale dorp bestaat niet. Alle bewoners hebben immers andere belangen en wensen. Een dorp ontstaat ook niet volgens een plan. Een woonplaats ontwikkelt zich meestal stapsgewijs door een toename van de bevolking. Toch wilden wij, initiatiefnemers, in één keer een dorp bedenken waarin alle belangen en wensen van alle inwoners zijn meegenomen. Ook onze eigen idealen hebben we in dit plan verwerkt.

Methode

Dit project vond plaats op het jaarlijkse vrijwilligerskamp van Jongerencentrum de SJeM. De deelnemers kregen de opdracht om het ideale dorp te bedenken. Het uitgangspunt was: ‘We staan met 15.000 mensen op een open veld en we gaan hier onze nieuwe samenleving neerzetten.’ Hoe gaan we het inrichten? Welke bestuursvorm komt er? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe regelen we de interne economie? Er werden vier groepen gemaakt. Elke groep focuste zich op een bepaald aspect van die samenleving: inrichting, leiding en veiligheid, sociale leefomgeving en economie. Iedere groep tekende of schreef haar ideeën samengevat op een vel papier. Vervolgens werden alle ideeën aan elkaar gepresenteerd. Daarna werd er getracht om tot een samenhangend geheel te komen.

De uitkomst is idealistisch, utopisch zelfs. De bedachte constructies en argumenten zijn soms tegenstrijdig of lijken onuitvoerbaar. Toch is de waarde evident. Het geeft een impressie van wat de hedendaagse jeugd belangrijk vindt en waar ze zich aan stoort. Ook is het interessant om te zien hoe een zo gevarieerde groep jongeren tot een eensluidend resultaat kan komen. Het proces is dus even belangrijk als het eindresultaat.