HOME

Beste bezoeker,

Bedankt voor je interesse in de SJeM.
Helaas hebben we de verdrietige beslissing genomen om per 1 januari 2020 onze deuren te sluiten. Informatie op deze website zal dan ook niet verder geüpdatet worden.

Op 11 april 1984 is de Stichting Jeugdbelangen Malden (SJM) opgericht. In de afgelopen 35 jaar hebben wij ons ingezet voor de belangen van de jongeren in de gemeente.

De afgelopen jaren is een significante daling gekomen in het aantal bezoekers en (actieve) vrijwilligers. Wij hebben geprobeerd te onderzoeken wat daar aan ten grondslag ligt en hoe wij als stichting dat konden ombuigen om zo veel mogelijk jongeren te bereiken.

De oorzaken zijn niet eenduidig. Dat heeft ons doen inzien dat de tijd, moeite en expertise die het kost om in de huidige vorm de SJeM weer aan te zwengelen en lopend te krijgen niet overeen komt met wat wij als bestuur van vrijwilligers erin kunnen investeren.

Een beslissing die niet lichtvaardig genomen is, en ook met pijn in ons hart. Wij hebben vaak stilgestaan bij alle toffe dingen die wij samen met de jongeren in de gemeente hebben kunnen en mogen doen. Wij kijken daar met trots en plezier op terug.

Via dit bericht willen wij iedereen bedanken die ons, en vooral de jongeren in de gemeente Heumen een warm hart hebben toegedragen.

Met hartelijke groet,

Het bestuur van de SJM

IK HEB WAT TE VERTELLEN!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben wij vanuit dit project aanbevelingen aan de gemeenteraad gedaan. Deze aanbevelingen zijn er op gericht de kwaliteit van ons gemeentelijk bestuur en de democratie te verbeteren. Meer informatie hierover is hier te vinden. ‘Ik heb wat te vertellen!’ is een project over democratische vernieuwing in het internettijdperk. Dit project is begonnen in 2015. Alle projectplannen en verslagen staan op onze projectenpagina.

In de volgende korte filmpjes worden de verschillende aanbevelingen nogmaals benoemd. Deze filmpjes zijn bedoeld als visuele ondersteuning. Voor de complete onderbouwing van de aanbevelingen blijft het belangrijk om het verslag met de aanbevelingen te lezen.

BEKIJK VIDEO’S

DJ / PRODUCING CURSUS

Op zondagavond, maandagavond en dinsdagavond kun je in de SJeM werken aan je DJ-skills. Hiervoor beschikken wij over een complete Pioneer CDJ2000 Nexus DJ-set, dé clubstandard dus. Daarnaast kun je ook leren je eigen nummer te producen met behulp van FL Studio, zodat jij je in de toekomst kunt meten met Funk D, Martin Garrix en andere grootheden. Deze avonden worden erg druk bezocht. Als je je wilt aanmelden kan dat altijd, we zoeken gewoon een plekje voor je (wie taart meebrengt krijgt voorrang).

OPEN INLOOP

Vanaf 2018 is de visie van de SJM 2018 tot 2022 van kracht. Dit betekent dat groepen jongeren die een open inloop willen daar de gelegenheid voor krijgen. De voorwaarde is wel dat deze groepen de inloop zelf willen draaien. Alle andere jongeren zijn dan ook welkom bij deze activiteit. Wij hopen dat zich snel jongeren hiervoor gaan aanmelden!

PUBLICITEIT

Publiciteit is een belangrijk onderwerp voor de SJeM. Mocht je je bezig willen houden met het maken van video, het schrijven van teksten of het vertegenwoordigen van andere jongeren dan kun je hier je aanmelden. De SJeM heeft bijvoorbeeld ieder kwartaal een eigen pagina in Topic. Deze lente-editie staan we op bladzijde 48.

BEKIJK TOPIC LENTE 2018

PARTNERS